ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.de
11,88 €
1 سال
11,88 €
1 سال
11,88 €
1 سال
.am
99,88 €
1 سال
N/A
99,88 €
1 سال
.at
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.bayern
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.be
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.berlin
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.bio
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
.biz
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.cc

سال
N/A
23,88 €
1 سال
.ch
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.clothing
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.club
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
.cn

سال
N/A
N/A
.co
38,88 €
1 سال
38,88 €
1 سال
38,88 €
1 سال
.co.at
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.co.uk
35,76 €
2 سال
35,76 €
2 سال
35,76 €
2 سال
.com
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.com.de
119,88 €
1 سال
119,88 €
1 سال
119,88 €
1 سال
.com.pt
158,88 €
1 سال
158,88 €
1 سال
119,88 €
1 سال
.cz
71,88 €
1 سال
N/A
71,88 €
1 سال
.dk
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.email
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.es
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.eu
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.fashion
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.fi
59,00 €
1 سال
59,00 €
1 سال
59,00 €
1 سال
.fm
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
.fr
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.gmbh
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.gr
59,88 €
2 سال
59,88 €
2 سال
23,88 €
1 سال
.hamburg
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.ie
99,88 €
1 سال
99,88 €
1 سال
99,88 €
1 سال
.in
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.info
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.io
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
.it
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.jetzt
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.jp
119,88 €
1 سال
119,88 €
1 سال
119,88 €
1 سال
.kaufen
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
.lv
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال
.me
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
.media
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.mobi
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.ms
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
.mx
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
.net
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.net.cn
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
.network
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.nrw
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.nl
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.one
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.online
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.org
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.org.cn
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
.parts
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
.pl
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.pt
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.racing
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال
.report
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
71,88 €
1 سال
.ro
47,88 €
1 سال
11,88 €
1 سال
11,88 €
1 سال
.rocks
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.ru

سال
N/A
N/A
.se
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
29,88 €
1 سال
.shop hot!
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.si
179,88 €
1 سال
179,88 €
1 سال
179,88 €
1 سال
.solutions
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.support
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.team
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
.to
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.tv
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال
.uk
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
47,88 €
1 سال
.us
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
17,88 €
1 سال
.watch
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
39,88 €
1 سال
.ws
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
23,88 €
1 سال
.zone
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال
35,88 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains